Regulamin

Ważny od: 2015.06.19

1. Definicje

zrobmikompa.pl – Portal dający możliwość znajdowania i umieszczania wpisów firmy oraz osób świadczących usługi informatyczne.

WALCZAK.IT - firma WALCZAK.IT Adam Walczak, z siedzibą w Grunwaldzka 38A/2, 60-786 Poznan, NIP 785-16-99-699, REGON 302187230, prowadząca portal zrobmikompa.pl.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu zrobmikompa.pl.

Wpis - Powszechnie dostępne dane teleadresowe, lokalizacje oraz opis działalności dodany do portalu przez Użytkownika zrobmikompa.pl.

2. Zasady ogólne

 1. Regulamin ten przedstawia zasady korzystania z portalu zrobmikompa.pl przez Użytkowników.
 2. Firma WALCZAK.IT zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych w portalu zrobmikompa.pl.
 3. Wszelkie materiały przekazywane przez firmę WALCZAK.IT w celach handlowych i nie tylko, są jej własnością i podlegają ochronie prawnej.
 4. Dodanie wpisu firmy w zrobmikompa.pl może dokonywać osoba nią zarządzająca bądź upoważniona do tego.
 5. Dodanie wpisu osoby w zrobmikompa.pl można dokonać osobiście lub osoba upoważniona do tego.
 6. Dane wpisu firmy lub osoby muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 7. Samo dodanie wpisu w zrobmikompa.pl z maksymalnie 2 lokalizacjami jest bezpłatne. Osoba lub firma, która dodała dany wpis może jednak zamówić dla niego płatne usługi dodatkowe.
 8. Wpisy dodane do zrobmikompa.pl są powszechnie dostępne w sieci Internet, dlatego też rejestracja w portalu jest tożsama z deklaracją woli Użytkownika na upowszechnienie jego danych osobowych.
 9. zrobmikompa.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych firmy WALCZAK.IT bądź naszych partnerów handlowych. Jednak gdy zaistnieje taka sytuacja, zrobmikompa.pl zastrzega sobie również prawo do usunięcia bądź edycji takowego adresu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 10. zrobmikompa.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy email podane w wpisach informacji na temat zmianach w ofercie handlowej lub regulaminu zrobmikompa.pl oraz w sprawach dotyczących danego wpisu. Akceptacja regulaminu jest równoważna z pozwoleniem na wysyłanie tego typu wiadomości.
 11. zrobmikompa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez jego Użytkowników. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami bez udziału portalu zrobmikompa.pl. Ujawnienie danych Użytkowników – stron sporu – może nastąpić jedynie na mocy decyzji organu do tego uprawnionego.
 12. Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą danych teleadresowym umieszczonych na stronie O portalu wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w portalu lub błędnych danych opublikowanych w portalu. W ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, pracownik firmy WALCZAK.IT skontaktuje się z osobą zgłaszającą.

3. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. zrobmikompa.pl nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Użytkownikami portalu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie bez ingerencji portalu zrobmikompa.pl pomiędzy stronami sporu.
 2. zrobmikompa.pl nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru lub usługi przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
 3. W odpowiedzialności zrobmikompa.pl nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które zrobmikompa.pl nie ma wpływu.
 4. zrobmikompa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu Użytkowników.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie zrobmikompa.pl
 6. Zabrania się również nieuzasadnionego działań na szkodę zrobmikompa.pl w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek firmy WALCZAK.IT czy portalu zrobmikompa.pl. W tym przypadku zrobmikompa.pl zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań w celu naprawienia szkody.
 7. Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej w zrobmikompa.pl w jakimkolwiek innym celu aniżeli osobiste znalezienie dostawcy usług informatycznych.
 8. Wyjątkiem do powyższego punktu jest indeksowanie treść portalu z wyszukiwarkach internetowych takich jak Google, Bing lub Yahoo oraz bezpośrednie promowanie zrobmikompa.pl i wpisów znajdujących się na nim. Wyjątek ten nie dotyczy stron internetowych takich jak katalogi firm lub dostawców usług.
 9. Za naruszenie postanowień przedstawionego Regulaminu uważa się działania zmierzające do jego obejścia. W czego efekcie mogą zostać wszczęte działania, w celu zadość uczynienia na rzecz zrobmikompa.pl

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem, a portalem zrobmikompa.pl, którą stanowi dodanie wpisu do portalu.
 2. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie. O zmianie użytkownicy posiadający wpis w zrobmikoma.pl będą informowani na 7 dni przed wejściem regulaminu w życie za pośrednictwem adresu email podanym w wpisie.
 3. Spory zaistniałe między zrobmikompa.pl, a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową. Sądem właściwym dla tego typu spraw będzie sąd w Poznaniu.
 4. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
 5. Dodając wpis Użytkownik deklaruje się że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.